Een greep uit
Onze portfolio
HanzeMag | Hanzehogeschool Groningen
HANZEMAG is het magazine van Hanze Hogeschool Groningen, met ruim 30.000 studenten en meer dan 3.500 personeelsleden. Het magazine wordt via displays gratis verspreid onder studenten en personeelsleden. Daarnaast ontvangen ook oud-medewerkers het magazine, ligt het in de bibliotheken, op plekken in de RUG en in de AH winkel op de campus. De digitale versie is in te zien op www.hanzemag.nl/category/magazines/. HANZEMAG bevat achtergrondinformatie over studeren, het studentenleven en de arbeidsmarkt. De lezersgroep is bij uitstek interessant voor bedrijven en de overheid die jong talent zoeken, alsmede voor uitzendbureaus, banken, verzekeringsmaatschappijen, horeca, culturele instellingen, reis- en sportorganisaties, etc. SENSE bevat nieuws, achtergrondinformatie, opiniërende artikelen en berichten waarbij vrije nieuwsgaring, actualiteiten en journalistieke onafhankelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. SENSE beoogt zowel personeel als studenten van de HAN op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen, besluiten en ontwikkelingen binnen de hogeschool en daarnaast van maatschappelijke culturele en politieke ontwikkelingen die voor de HAN van belang zijn.